English | Register | צור קשר | מפה
  Search
תעבורה מאמרים » נהיגה ללא רישיון נהיגה  

ארגמן עמרי עורך דין תעבורה
03-7520222
ארגמן עמרי, משרד עורכי דין תעבורה הינו מהמובילים בישראל למעלה מ 20 שנה
יעידו עלינו אלפי לקוחות מרוצים בדיני תעבורה

נהיגה ללא רישיון נהיגה

 

מדובר בעבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה הקובע כדלקמן :

 

10. איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה

 

(א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

(ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ ". 

החוק מבחין בין מס' מקרים כאשר אדם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה

במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל, כלומר: שמעולם לא היה לו רישיון נהיגה על סוג הרכב שבו נהג.

בהקשר זה נהיגה ללא רישיון נהיגה- תיחשב גם נהיגה ללא ביטוח תקף- לפי סעיף 2 לפק' הביטוח לרכב מנועי.
במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב מבלי שחידש את רישיון הנהיגה שלו, ופג התוקף של רישיון הנהיגה.
במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רשות הבעלים של הרכב או ללא רשות מי שהשליטה על הרכב בידיו.

בעניין זה- לעבור לפרק נהיגה ללא רשות הבעלים- שבל"ר- לחץ כאן. 

נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל

עבירה זו הינה חמורה יותר מהעבירה של אי חידוש רישיון נהיגה שאינו בתוקף, והעונש על מי שעבר עבירה זו חמור יותר- היות ובמקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל- סביר להניח שאותו אדם אינו יודע לנהוג כלל, ולכן הוא מסכן יותר את הציבור. 

העונש על עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה הינו

מאסר לתקופה מקסימאלית של שנתיים, ובנוסף- פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה של 3 חודשים מינימום, לצד מאסר על תנאי.

בפרקטיקה הנהוגה- שופטי בית המשפט לתעבורה, לא ממהרים לשלוח נאשמים לרצות מאסר בפועל, אבל בכל זאת,  גם לקבל עונש של מאסר על-תנאי מהווה כתם לעברו של אדם.

יש הנוטים להקל ראש בעבירה זו ואינם מודעים לעונש המאסר שמוטל בגינה

לצפייה במקרה של נהג שנשלח לשנתיים מאסר בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה לחץ כאן. 

נהגים נשלחו למאסר בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה לכניסה למאמר לחץ כאן.

לצפייה במקרה של מי שנהג שלושים שנה ללא רישיון לחץ כאן.

לצפייה במקרה של מי שנהג 16 שנה ללא רישיון לחץ כאן.

 

אי חידוש רישיון נהיגה

 

אדם שנתפס נוהג ברכב מבלי שחידש את רישיון הנהיגה, והרישיון פג תוקף.

מדובר בעבירת מחדל- שהרי היה על הנהג החובה החוקית לחדש את הרישיון ולא עשה כן, ונהג עם רישיון פג תוקף.

מענה טלפוני מקצועי 7 ימים בשבוע בין 8:30 ל 23:00
לפונים דרך האתר בלבד
פגישה לייעוץ ראשוני עורך דין תעבורה חינם
בטלפון 03-7520222

** אין להתייחס לאמור באתר זה כאל תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין תעבורהשכרות | תאונת דרכים | נהיגה במהירות | פסילה מנהלית | פסילה בפועל | עסקת טיעון ודרכים להקלה בעונש | נקודות - שיטת הניקוד החדשה | תאונת פגע וברח | נהיגה בזמן פסילה | שימוש ברכב ללא רשות הבעלים- שבל"ר | נהיגה ללא רישיון נהיגה  | עקיפה מסוכנת | פסק דין בהעדר הופעה וביטול פסק דין בבית משפט לתעבו | זכות הייצוג על ידי עורך דין בבית משפט לתעבורה | פסילת מינימום  | בימ"ש איפשר ללקוח להמשיך לנהוג בפסילה ברכב אחר | שיטת הניקוד מחשבון | פסילה על תנאי | אי ציות להוראות שוטר/פקח/עובד מע"צ | הולכי רגל ומעבר חציה | כניסה לצומת ברמזור אדום | שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה ברכב | שימוש במכשירים אלקטרונים בנהיגה  | טלפון סלולארי ותדלוק
WebXP Ltd - בניית אתרים ומערכות לניהול תכנים